Chat with us, powered by LiveChat

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Dostęp do web.- Dostęp i korzystanie z sieci przez użytkowników jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniego zezwolenia, subskrypcji lub rejestracji.

Korzystanie z tej strony internetowej nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony DS na jakość i szybkość dostępu, warunki dostępu może być zmieniona lub zawieszona bez powiadomienia i bez żadnego zawiadomienia o DS i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialnością, o konsekwencjach, szkody powodowane przez modyfikację dostępu lub zawiesiny w sieci.

Sprzęt i oprogramowanie potrzebne do uzyskania dostępu do sieci zostanie wypłacona przez użytkowników. DS nie będzie odpowiedzialny za działania lub konsekwencje jego lub praw lub licencji wymaganych do użytku w ruchu.

Zawartość web.- język używany w internecie jest kastylijski, bez uszczerbku dla stosowania innych jednoczesnego urzędnika, języków międzynarodowych lub uznanych. DS nie ponosi odpowiedzialności za nie rozumiejąc języka internecie przez użytkownika, lub ich konsekwencje.

Zawartość strony są przeznaczone do prowadzenia, informowania i upublicznia ich usługi i produkty tworzone i sprzedawane przez DS.

DS może zmodyfikować lub usunąć zawartość bez uprzedzenia i bez żadnego uzasadnienia, nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które mogą powodować dla użytkowników.

Są własnością DS, wszelkie prawa własności intelektualnej do treści internetowych i to jest w domu. Korzystanie z tej zawartości jest zarezerwowana dla DS i jakiekolwiek inne wykorzystanie udziałem kopiowanie, powielanie, dystrybucja, transformacja, komunikację publiczną lub innego podobnego działania całości lub części zawartości strony jest ograniczony. Żaden użytkownik nie może wykonywać te czynności bez pisemnej zgody DS.

Linki, które zawierają osobom trzecim na ich stronach internetowych, mających na tej stronie będzie otwarcie kompletnego stronie internetowej, nie mogę wyrazić, bezpośrednio lub pośrednio, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd oznaczenia, lub angażowanie się w nieuczciwych lub nielegalnych działań przeciwko DS. W ten sam sposób linki są włączone do sieci do otwierania innych DS nie będzie odpowiedzialny za nie zapewnienie funkcjonowania i idoniedad tych linków.

Dostęp do treści w internecie przez użytkownika jest całkowicie jego obowiązkiem DS nie może czerpać jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią konsekwencją dostępu do sieci, czy to fizyczne, logiczne, moralne lub osobistej.


DS, ustalonej przez ustawę 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (ACT) oraz innych przepisów, które rozwija, informuje użytkownika o istnieniu pliku posiadanych przez DS, która jest również odpowiedzialny za plik. Ten plik udostępniony jest należycie zarejestrowana w rejestrze ogólnego Agencji Ochrony Danych hiszpańskiej.

Celem danych wprowadzonych przez użytkownika w witrynie internetowej, że ich wnioski, są zbierane w celu umożliwienia identyfikacji żądań twarzą zarządzać zamówionej usługi i dokonać handlowej następczych. DS prosi swoją zgodę na zautomatyzowanym przetwarzaniu lub podręcznika swoich danych osobowych. DS zachować poufność i bezpieczeństwo informacji dostarczonych przez użytkownika, jak opisano w ustawie o ochronie danych osobowych. DS według ustawy organicznej oraz jej przepisów wykonawczych.

DS informuje użytkownika o obowiązkowym wprowadzeniu wymaganych danych, a użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, obiecując nie wprowadzając fałszywe dane i przejść do naprawienia, jeśli to konieczne.

DS zapewnia całkowitą poufność i prywatność danych osobowych zbieranych za pośrednictwem internetu i podjął kroki w celu uniknięcia zmiany lub utraty czy nieuprawnionego leczenia, a tym samym zapewnienie jego integralności i zabezpieczenia dostępu. Jednak DS nie będzie odpowiedzialny za wszelkie incydenty, które mogą powstać na danych osobowych, gdy pochodzą one z ataku lub nieupoważnionym dostępem do systemów, tak że nie można wykryć, a tym samym zneutralizowane.

DS nie będzie transferu danych osobom trzecim z wyjątkiem dostarczania aplikacji i usług, które tego wymagają, tak też użytkownikowi stosowanie się do tych warunków, zgód do niezbędnego i istotnego przekazywania danych w celu otrzymują usługi żądają.

Użytkownik za pośrednictwem strony internetowej wprowadzić dane osobowe w formularzach, są uprawnieni do korzystania ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu (prawa ARCO), w dowolnym czasie i mają zastosowanie jedynie na piśmie za pośrednictwem danych contact wymienione w informacji prawnej. W tym kopię NFI posiadacza danych. W każdym przypadku DS anulować lub zablokowania danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Menú

Uso de cookies

Este portal web puede utilizar cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar la navegación. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. “Más información”.

ACEPTAR
Aviso de cookies